Summary

Project Report

Cursor Asset Management heeft een inspectie mogen uitvoeren op de NAM-locatie in Overschild. Hierbij is gekeken of er ook met een kleinere camera data ingewonnen kon worden welke het algoritme kan verwerken. In dit rapport vindt u de resultaten. In het 3D model vind u drones geprojecteerd welke allen 3-data parameters bevatten. Dit zijn links die u naar de foto’s brengt van zowel, IR, RGB als de geannoteerde foto’s.